Aktualności

Uwaga!!!! Prosimy o wypełnienie w j. angielskim deklaracji celnych CN22 lub CN23 i naklejenie na każdą z podawanych paczek do lub z Polski. Wszelkie opłaty celnoskarbowe z tytułu braku właściwie wypełnionej i naklejonej etykiety celnej na przesyłkę do Anglii lub Polski ponosi nadawca.